Generalforsamling RHBF – 2024, 25.Mai (oppdatert 22.05)

Vi viser til tidligere utsendt kunngjøring og publiserer herved sakspapirene til generalforsamlingen som avholdes på Sentrumsgården kulturhus, Storgata, Langesund, 25. mai 2024, Kl. 10.00 – 12.00. I sakspapirene vil dere se at revisjonsberetning mangler samt innstilling på valgene. Det jobbes å få disse på plass og oppdaterte sakspapirer vil bli publisert fortløpende. Styret ønsker medlemmene velkommen […]...
Les innlegg

Til alle medeiere i Rognsfjorden Veilag.

Det innkalles til årsmøte lørdag 25. mai 2024 på Sentrumgården kulturhus, Storgaten 8, Langesund Møtet starter umiddelbart etter årsmøtet til Rognsfjorden Hytte- og Båteierforening (dette møtet starter kl. 10.00 og varer anslagsvis 1-1,5 time). Årsmøtet vil avholdes etter vedtektene § 6. Saker som medeierne ønsker å behandle på årsmøtet sendes styret ved leder senest 3 […]...
Les innlegg

Velkommen til generalforsamling 2024!

Vedlagt finner du kunngjøring til årets generalforsamling. Styret ønsker i år å prøve ut å avholde generalforsamlingen tidligere, lørdag 25. mai, istedenfor første eller andre lørdag i juli, som har vært praksisen de siste årene. Vi får tilbakemelding fra medlemmer som oppgir at det er vanskelig å komme på generalforsamlingen midt på sommeren.  Styret ser […]...
Les innlegg

GODT NYTT VEIÅR – FRA ROGNSFJORDEN VEILAG

Veilaget hadde ekstraordinært årsmøte 25.11.23 og det ble bla vedtatt noen vedtektsendringer. Det betyr at veilaget nå heter Rognsfjorden Veilag (tidligere Rognstranda Veglag). Protokoll fra møtet er sendt ut via e-post til alle medeierne sammen med annen informasjon (bla om vintervedlikehold og innkreving av årsavgift). Sjekk e-posten din om du ikke har sett denne informasjonen, […]...
Les innlegg

INFORMASJON FRA ROGNSTRANDA VEGLAG

Alle medeiere/andelseiere i veglaget skal ha mottatt informasjon via e-post, utsendt lørdag 7. oktober. Sjekk «søppelposten» hvis du ikke finner den, eventuelt ta kontakt med styreleder (se kontaktinformasjon under «Informasjon»). Informasjonen som er sendt ut  inneholder viktig informasjon om ekstraordinært årsmøte og innkreving av engangsvederlag. Vi benytter samme kontaktopplysninger som Rognsfjorden Hytte- og Båteierforening, vennligst […]...
Les innlegg

Referat Styremøte Rognstranda Veglag

Styret i Rognstranda veglag har hatt sitt første ordinære styremøte. På møtet ble de ulike verv fordelt og prioriteringer for det videre arbeidet ble lagt. I vedtektene for veglaget står det at protokollene fra styremøtene skal gjøres kjent for medlemmene og det blir gjort ved å legge det ut på nettsiden her. Protokollen er signert […]...
Les innlegg

ROGNSTRANDA VEGLAG ER ETABLERT

Det skjedde på det konstituerende årsmøte 8. juli i Sentrumsgården, Langesund.Styret vil informere medlemmene via e-post og innlegg/oppslag på denne nettsiden. Så vi oppfordrer alle til å jevnlig til å sjekke siden. Vi har egen »boks» under fanene «Innlegg» og «Informasjon.» Under «Informasjon» ligger allerede vedtektene, kart over veier og parkeringsområder som omfattes av veilaget, […]...
Les innlegg