Endelig er jordskifteretten klar for å behandle veilaget som ble behandlet for snart 2 år siden. Der ble det vedtatt at det var grunnlag for opprettelsen, men først nå har de ferdigbehandlet saken og er klare for å presentere resultatene. (De har forklart et med kompleks sak og Corona.) Rettsmøtet i Jordskifteretten finner sted torsdag […]...