Jordskifteretten – opprettelse av veilag

Endelig er jordskifteretten klar for å behandle veilaget som ble behandlet for snart 2 år siden. Der ble det vedtatt at det var grunnlag for opprettelsen, men først nå har de ferdigbehandlet saken og er klare for å presentere resultatene. (De har forklart et med kompleks sak og Corona.)

Rettsmøtet i Jordskifteretten finner sted torsdag den 28.10 kl. 09:00 Hotell Skjærgården, Stathelleveien 35 i Langesund.

Jeg takker for tillitten for de som har gitt meg fullmakt til å representere seg i retten. Jeg kan forsikre dere om at styret vil behandle de foreslåtte vedtektene når de foreligger, og medlemmene vil få en anledning til å kommentere dem før vi går i forhandlinger om de endelige vedtektene.

De som ikke har egne fullmakter skal ha fått innkallingen sammen med noen ekstra innspill som har kommet fra enkeltmedlemmer.

Spesielle innspill og forslag kan rettes til meg eller en av de andre i styret.

Mvh. Odd-Arne
Leder RHBF

Legg igjen en kommentar