Måned: januar 2022

Fiber fra Homenet – Status

Styret har forespurt Homenet sin representant om status vedrørende utbygging av Fiber på Rognstranda, Varpet og i Ormvika. Spørsmål og svar er listet opp under. Spørsmål: Kan du gi oss en status vedrørende utbyggingen i vårt område (Rognstranda, Varpet og Ormvika)? Svar fra Homenet: Vi er i siste salgs fase nå og prøver å nå […]...
Les innlegg

Vintervedlikehold veiene

På siste møte i Jordskifteretten i november kom det fram at grunneier Lønneberg ikke ønsket å gjennomføre brøyting på veiene i vinter. Etableringen av veilaget har tatt mye lengre tid enn partene hadde forutsett og inntil veilaget formelt er etablert, har styret i RHBF blitt enige om å påta seg oppgaven med brøyting og eventuell […]...
Les innlegg