Vintervedlikehold veiene

På siste møte i Jordskifteretten i november kom det fram at grunneier Lønneberg ikke ønsket å gjennomføre brøyting på veiene i vinter. Etableringen av veilaget har tatt mye lengre tid enn partene hadde forutsett og inntil veilaget formelt er etablert, har styret i RHBF blitt enige om å påta seg oppgaven med brøyting og eventuell strøing på de viktigste områdene i Rognstranda-området. Siden veilaget ikke er etablert ennå, er ikke det vårt formelle ansvar, men styret mener det er riktig å ta denne jobben for at medlemmene skal ha mulighet til å komme seg til hyttene i vinter.

På kort varsel har vi vært heldige og fått samme firma som brøyter og strør for Veilaget OSO (Odden, Svia og Ormvika) til å gjøre jobben. Det betyr at vi benyttere deres avtale og brøyting og strøing vil da skje torsdager – søndager ved behov, i høytidene og ferieperioder hele uken.

Merk:
Kun hovedveien fra kommunens søppel/returpunkt i Rognstranda samt visse stikkveier vil bli vedlikeholdt. I tillegg vil det bli brøytet møteplasser og parkeringsområder. Det betyr at man må parkere på andre områder enn der man har egen parkeringsplass og kanskje avstanden til hyttene blir noe lengere, men det vil vi tro går greit da det ikke er så mange som er på hyttene over tid i vintersesongen.

Også den delen av veien i Ormvika som ikke tilhører Veilaget OSO blir brøytet/strødd, det gjelder stikkveien ned mot Lille-Ormvika.

Forhåpentligvis vil Veilaget Søndre Rogn være etablert i god til før neste vintersesong og da blir det styret i det nye veilaget som vil være ansvarlig for i inngå avtale med aktuell entreprenør og avgjøre hvor det skal brøytes og strøes.

God vinter til alle som nyter vinteren i Rognsfjorden!

Per Arne Lier Olsen

For styret RHBF

|

Tvedestrandsposten

Legg igjen en kommentar