Påskehilsen 2022

God påske!

Påsken er på hell, og mange har trolig hat noen fine dager ved Rognsfjorden. Det er bra!

Jeg tenkte å benytte anledningen til å gi noen orienteringer fra styret i RHBF.

Veilagssaken
Som dere vet, holder Jordskifteretten fortsatt på med Veilagssaken. Det har ikke kommet noen nye opplysninger etter jul, men vi håper det blir en avklaring snart. Det ble en midlertidig løsning for brøyting i år. Noen fikk sin parkeringsplass fylt med snø og grus. Det er bare å beklage, og brøyteselskapet har fått beskjed om å unngå dette til neste år. Da er forhåpentligvis veilaget på plass og muligheten for å få en mer permanent løsning på plass. Frem til veilaget er på plass, kan man ikke forvente av store utbedringer vil bli foretatt på vei. Ved behov, oppfordres hyttefolket til å ta kontakt med respektive grunneiere. Foreningen er også behjelpelig med å skaffe litt grus om grunneiere ikke kan. Foreningen vil ta kontakt med kommunen og be dem om å vurdere mulighetene for å sette opp felles ladestasjoner for elbiler.

Dugnad
Det bør gjennomføres dugnad i vår, og det er diskutert å få satt ut containere for å samle opp noe av det man ønsker å kvitte seg med etter vinteren. Alle oppfordres til å melde inn behov av felles interesse til Styret, slik at vi kan be om en samlet tillatelse fra grunneier. Frist 15. mai.
Det har vært foreslått å sette opp fellesstativ for kajakker og SUP-brett, og badetrappene som skulle vært skiftet ut vil komme nå i vår.

Årsmøte og valg
Årsmøtet er foreslått å avholdes 9. juli klokka 10-12 i kinosalen i Langesund. Forhåpentligvis passer det også for RVA. Mange i styret er på valg, og de som kan tenke seg å gjøre en innsats for fellesskapet oppfordres til å ta et verv for 1-2 år i første omgang. Meld gjerne din interesse til styret.

Regninger
Årskontingenten for RHBF er, som i fjor, 500 kroner. Båtforeningen har hatt mange utgifter, og har satt kontingenten til 6000 kroner, som også ble bedt om i fjor. Egen regning vil sendes ut fra RVA for vann og avløp.

Fiber og internett
Som det ble informert om blant annet på årsmøtet i fjor og i et rundskriv fra styret, er det planlagt fibernett i området. Dette arbeidet er nå i gang. Gravestart var 28. mars, og ferdigstillelse er estimert i november til neste år. Oppkoblinger av de første hyttene starter i juni/juli. Foreningen har ingen påvirkning verken på tempo eller hvem som blir tilkoblet først. Noen har klaget på at det settes opp mobilmaster og -sendere. De som er berørte, oppfordres til å snakke med hyttenaboer, og foreta en felles henvendelse til nettselskapet om de ikke er fornøyde.

På vegne av styret håper vi at alle har hatt en fin påske og er klar for vår og sommer ved Rognsfjorden.

Mvh. Odd-Arne Lorentsen

Avtroppende leder for RHBF

Tags:

Legg igjen en kommentar