Valg av ny styreleder

Til medlemmer av Rognsfjorden hytte- og båteierforening (RHBF).

På generalforsamlingen som ble avholdt 9. juli i år ble det ikke valgt ny styreleder for RHBF. På møtet ble det opplyst om at valgkomiteen hadde en kandidat, som trengte litt mer tid til å bestemme seg for om vedkommende ønsket å stille til ledervervet. Generalforsamlingen vedtok følgende ved valg av styreleder:

«Odd-Ame Lorentsen fungerer som leder til kandidat NN bestemmer seg høsten 2022 og om vedkommende trekker seg fortsetter han til neste år

Etter samtaler mellom Lorentsen og kandidaten, Inger-Susanne Bømark Lunde, har Lunde sagt seg villig til å stille som styreleder forutsatt en rettmessig avstemning.

På styremøtet som ble avholdt 6. september, har styret enstemmig vedtatt å anbefale Inger-Susanne Bømark Lunde som ny styreleder. Siden det er høst og vanskelig å gjennomføre fysisk møte med mange deltakere, bestemte styret seg for å forta en SMS-avstemningen.

Avstemming

Medlemmene i RHBF har en stemme hver og må stemme innen fredag 23. september 2022

Stemmen avgis på følgende måte

·        Støtter du at Inger-Susanne Bømark Lunde velges som leder: Send JA til tlf. 994 59 483

·        Støtter du ikke at Inger-Susanne Bømark Lunde velges som leder: Send NEI til tlf. 994 59 483

Telefonnummeret tilhører Bjørn Bjørnstad, kasserer i styret, som etter avstemningsfristen vil telle opp stemmene. Styret vil meddele resultatet av avstemningen her på vår nettside Rognsfjorden.no og Facebooksiden «Vi som har hytte på Rognstranda og Ormvika».

Legg igjen en kommentar