Ny styreleder i RHBF er valgt!

På generalforsamlingen i juli ble det gjort følgende vedtak da det skulle velges ny styreleder: Odd-Ame Lorentsen fungerer som leder til kandidat NN bestemmer seg høsten 2022 og om

vedkommende trekker seg fortsetter han til neste år.

Etter samtaler mellom Lorentsen og kandidaten, Inger-Susanne Bømark Lunde, har Lunde sagt seg villig til å stille som styreleder forutsatt en rettmessig avstemning.

På styremøtet som ble avholdt 6. september, har styret enstemmig vedtatt å anbefale Inger-Susanne Bømark Lunde som ny styreleder. Siden det er høst og vanskelig å gjennomføre fysisk møte med mange deltakere, bestemte styret seg for å forta en SMS-avstemningen¨blant medlemmene.

7. september sendte styret ut e-post til alle medlemmer med informasjon om hvordan man kunne avgi stemme. Innen fristen fredag 23. september hadde det kommet inn 79 stemmer som er fordelt slik: JA 76 – NEI 3.

Styret anser derfor at Inger-Susanne Bømark Lunde er valgt som styreleder i RHBF og takker alle som har tatt seg tid til å stemme.

Inger-Susanne Bømark Lunde:

Legg igjen en kommentar