Veiene Rognstranda – Vintervedlikehold 2023

På møte i Jordskifteretten november 2021 kom det fram at grunneier Lønneberg ikke ønsket å gjennomføre brøyting på veiene i påvente av etablering av veilaget. Etableringen av veilaget har dradd ut og tatt mye lengre tid enn partene hadde forutsett og inntil veilaget formelt er etablert, har styret i RHBF vedtatt å påta seg oppgaven med vintervedlikehold på enkelte veier på Rognstranda-området. Siden veilaget ikke er etablert ennå, er ikke dette vårt formelle ansvar, men styret mener det er riktig å ta denne jobben for at medlemmene skal ha mulighet til å benytte veiene i vinter. Vi gjorde det samme forrige sesong.


Vi har engasjert samme firma som vedlikeholder veiene for Veilaget OSO (Odden, Svia og Ormvika) til å gjøre jobben. Det betyr at vi benyttere samme avtale og vedlikeholder de aktuelle veier torsdager – søndager ved behov; i høytider og ferieperioder hele uken.

Merk:
Kun hovedveien fra kommunens søppel/returpunkt i Rognstranda samt visse stikkveier vil bli vedlikeholdt. I tillegg vil det bli brøytet møteplasser og parkeringsområder. Det betyr at man må være fleksible og parkere på andre områder enn der man har egen parkeringsplass og kanskje avstanden til hyttene blir noe lengere. Vi vil tro det går greit da det ikke er så mange som er på hyttene over tid i vintersesongen.
Også den delen av veien i Ormvika som ikke tilhører Veilaget OSO blir vedlikeholdt, det gjelder stikkveien ned mot Lille-Ormvika.


Forhåpentligvis vil Veilaget Søndre Rogn være etablert i god tid før neste vintersesong og da blir det styret i det nye veilaget som vil være ansvarlig for å etablere en avtale med aktuell entreprenør og avgjøre hvor det skal brøytes og strøs.


Hvis noen ønsker brøyting på andre strekninger, kan undertegnede kontaktes via e-post opal01@online.no – det kan da formidles kontakt med entreprenør for privat avtale på den enkeltes regning.


God vinter til alle som nyter vinteren i Rognsfjorden!

Per Arne Lier Olsen, for styret RHBF

Legg igjen en kommentar