Veilag Rognstranda og Jordskifteretten

Aktuell informasjon er sendt fra Jordskifteretten til alle parter i posten i slutten av januar, forkynnelsen krever at alle som har mottatt dette, sender svaret i den frankerte konvolutten som fulgte med. I kontakt med Jordskifteretten er vi informert om det er en god del parter som ikke har gjort dette, det er nå sendt ut en purring, dette inkluderer også de som hadde feil adresse som gjorde at forkynnelsen av dommen kom i retur til retten. Når alle svar er mottatt av Jordskifteretten og det ikke foreligger noen anke, vil dommen tinglyses og dommen blir rettskraftig. Da kan man formelt etablere veilaget i henhold til vedtektene og styret i RHBF har planer om å organisere dette i forbindelse med foreningens årsmøte i juli.

Per dd. er det ikke kommet noen anke.

Styret i RHBF oppfordrer alle som ikke har sendt inn sitt svar, om å gjøre det snarest, da har vi mulighet til å gjennomføre nevnte tidsplan.

Mvh Styret RHBF

Legg igjen en kommentar