Kunngjøring av generalforsamling i Rognsfjorden hytte- og båteierforening 2023

Det kunngjøres herved generalforsamling i Rognsfjorden hytte- og båteierforening

Sted: Sentrumsgården kulturhus, Storgata, 3970 Langesund (gamle kinoen).

Tid: Lørdag 8. juli 2022, kl.10:00 – 12:00 

Foreløpig saksliste:

1.       Konstituering av årsmøtet

2.       Styrets årsberetning for 2022/2023

3.       Økonomi

4.       Valg

5.       Innkomne saker fra medlemmene og saker som styret legger frem

6.       Orienteringssaker

Forslag og saker fra medlemmer som ønskes behandlet på generalforsamlingen (punkt 5),

må være kommet inn til styret to uker før generalforsamlingen skal holdes, likevel helst innen 2. juni. Forslag på saker sendes til styrets sekretær, Bjørn Bjørnstad – bjorn.bjornstad@gmail.com  

Endelige saksdokumenter legges ut på nettsiden rognfjorden.no og sendes ut til medlemmene en uke før generalforsamlingen.

Valgkomiteen har startet sitt arbeid.  Dersom du kjenner en hyttenabo som du mener hadde passet til å sitte i styret eller du selv kan tenke deg å bidra i RHBF, er det flott om du kontakter valgkomiteen ved Odd Arne Lorentsen, tlf: 402 42 623 eller e-post: odd.arne.lorentsen@gmail.com

Følgende verv er på valg i år:

·       Leder – 1 år

·       Sekretær – 1 år

·       Kasserer – 2 år

·       2 varamedlemmer – 1 år

Rognsfjorden Vann og Avløp (RVA) avholder årsmøte rett etter generalforsamlingen til RHBF. 

Dersom det foreligger en rettskraftig dom om Rognstranda veilag i god tid før 8. juli, vil styret i RHBF ta initiativ til å avholde det konstituerende årsmøtet i Rognstranda veilag den 8. juli, umiddelbart etter generalforsamlingen i RHBF og årsmøtet i RVA

Kunngjøringen er sendt per e-post til medlemmene i RHBF 18. mai 2023. Dersom du ikke har mottatt kunngjøringen per e-post er det flott om du kontakter Bjørn Bjørnstad – bjorn.bjornstad@gmail.com, slik at vi får rettet oppdatert medlemsregisteret med riktig e-postadresse.

Legg igjen en kommentar