Dommen fra Jordskifteretten er rettskraftig

Styret i RHBF har mottatt telefon og e-post fra Jordskifteretten Nedre Telemark om at dommen om Veilag Søndre Rogn er rettskraftig.

Dokumentet ble tinglyst i Statens Kartverk 23. mai 2023.

Jordskifteretten vil sende ut rettskraftig dom til alle parter i saken i løpet av nær framtid.

Styret i hytteeierforeningen vil ut i fra dette fortsette planlegging av konstituerende årsmøte i veilaget i samband med foreningens årsmøte 8. juli. Styret vil komme tilbake med mer informasjon om dette i nær framtid.

Styret v/leder Inger Bømark Lunde

Legg igjen en kommentar