Styret i Rognstranda veglag har hatt sitt første ordinære styremøte. På møtet ble de ulike verv fordelt og prioriteringer for det videre arbeidet ble lagt. I vedtektene for veglaget står det at protokollene fra styremøtene skal gjøres kjent for medlemmene og det blir gjort ved å legge det ut på nettsiden her. Protokollen er signert […]...