Referat Styremøte Rognstranda Veglag

Styret i Rognstranda veglag har hatt sitt første ordinære styremøte. På møtet ble de ulike verv fordelt og prioriteringer for det videre arbeidet ble lagt. I vedtektene for veglaget står det at protokollene fra styremøtene skal gjøres kjent for medlemmene og det blir gjort ved å legge det ut på nettsiden her. Protokollen er signert av alle de tilstedeværende, men det går ikke fram av protokollen som vises her da Postens signeringstjeneste er benyttet og der fremkommer alle fødselsdatoene til underskriverne og det ønskes ikke å vises her.

Her kan du lese referatet.

Per Arne Lier Olsen

leder

Legg igjen en kommentar