Alle medeiere/andelseiere i veglaget skal ha mottatt informasjon via e-post, utsendt lørdag 7. oktober. Sjekk «søppelposten» hvis du ikke finner den, eventuelt ta kontakt med styreleder (se kontaktinformasjon under «Informasjon»). Informasjonen som er sendt ut  inneholder viktig informasjon om ekstraordinært årsmøte og innkreving av engangsvederlag. Vi benytter samme kontaktopplysninger som Rognsfjorden Hytte- og Båteierforening, vennligst […]...