Veilaget hadde ekstraordinært årsmøte 25.11.23 og det ble bla vedtatt noen vedtektsendringer. Det betyr at veilaget nå heter Rognsfjorden Veilag (tidligere Rognstranda Veglag). Protokoll fra møtet er sendt ut via e-post til alle medeierne sammen med annen informasjon (bla om vintervedlikehold og innkreving av årsavgift). Sjekk e-posten din om du ikke har sett denne informasjonen, […]...