Velkommen til generalforsamling 2024!

Vedlagt finner du kunngjøring til årets generalforsamling. Styret ønsker i år å prøve ut å avholde generalforsamlingen tidligere, lørdag 25. mai, istedenfor første eller andre lørdag i juli, som har vært praksisen de siste årene. Vi får tilbakemelding fra medlemmer som oppgir at det er vanskelig å komme på generalforsamlingen midt på sommeren.  Styret ser også at det nye styret nå vil få mulighet til å jobbet sammen og lage planer tidligere i året.

Velkommen til generalforsamling!
-Styret i RHBF

Kunngjoring-av-generalforsamling-i-Rognsfjorden-hytte-og-bateierforening-2024

Legg igjen en kommentar