Det innkalles til årsmøte lørdag 25. mai 2024 på Sentrumgården kulturhus, Storgaten 8, Langesund Møtet starter umiddelbart etter årsmøtet til Rognsfjorden Hytte- og Båteierforening (dette møtet starter kl. 10.00 og varer anslagsvis 1-1,5 time). Årsmøtet vil avholdes etter vedtektene § 6. Saker som medeierne ønsker å behandle på årsmøtet sendes styret ved leder senest 3 […]...