Til alle medeiere i Rognsfjorden Veilag.

Det innkalles til årsmøte lørdag 25. mai 2024 på Sentrumgården kulturhus, Storgaten 8, Langesund

Møtet starter umiddelbart etter årsmøtet til Rognsfjorden Hytte- og Båteierforening (dette møtet starter kl. 10.00 og varer anslagsvis 1-1,5 time).

Årsmøtet vil avholdes etter vedtektene § 6.

Saker som medeierne ønsker å behandle på årsmøtet sendes styret ved leder senest 3 uker før årsmøtet, dvs. lørdag 4. mai – benytt e-post opal01@online.no

 Styret ber om at alle forslag begrunnes og at det formuleres et klart og tydelig forslag til vedtak.

Sakspapirer i henhold til vedtektene § 6.3 sendes medeierne på e-post senest 2 uker før årsmøtet.

 Det skal på årsmøtet avholdes diverse valg. Forslag til kandidater kan sendes valgkomiteen ved Tone Staxrud på e-post staxru@online.no

VELKOMMEN PÅ ÅRSMØTE!

 Mvh.

Styret RVL v/ Per Arne Lier Olsen, leder 

Legg igjen en kommentar