Generalforsamling RHBF – 2024, 25.Mai (oppdatert 22.05)

Vi viser til tidligere utsendt kunngjøring og publiserer herved sakspapirene til generalforsamlingen som avholdes på Sentrumsgården kulturhus, Storgata, Langesund, 25. mai 2024, Kl. 10.00 – 12.00.

I sakspapirene vil dere se at revisjonsberetning mangler samt innstilling på valgene. Det jobbes å få disse på plass og oppdaterte sakspapirer vil bli publisert fortløpende.

Styret ønsker medlemmene velkommen til generalforsamling 25. mai.

-Styret i RHBF

RHBF-Arsmelding-fra-styret-2023-2024-pr.-22.05.24

Sakspapirer-Generalforsamling-i-Rognsfjorden-hytte-og-bateierforening-2024-pr.-22.05.24

Legg igjen en kommentar