Forfatter: Bjørn Sannesmoen

Generalforsamling RHBF – 2024, 25.Mai (oppdatert 22.05)

Vi viser til tidligere utsendt kunngjøring og publiserer herved sakspapirene til generalforsamlingen som avholdes på Sentrumsgården kulturhus, Storgata, Langesund, 25. mai 2024, Kl. 10.00 – 12.00. I sakspapirene vil dere se at revisjonsberetning mangler samt innstilling på valgene. Det jobbes å få disse på plass og oppdaterte sakspapirer vil bli publisert fortløpende. Styret ønsker medlemmene velkommen […]...
Les innlegg

Velkommen til generalforsamling 2024!

Vedlagt finner du kunngjøring til årets generalforsamling. Styret ønsker i år å prøve ut å avholde generalforsamlingen tidligere, lørdag 25. mai, istedenfor første eller andre lørdag i juli, som har vært praksisen de siste årene. Vi får tilbakemelding fra medlemmer som oppgir at det er vanskelig å komme på generalforsamlingen midt på sommeren.  Styret ser […]...
Les innlegg

St. Hans Feiring 23/06 kl 19:00

«Det arrangeres live musikk ved geoparken på Rognstranda i forbindelse med st.hans fredag 23/6. Det spilles fra kl 19 til 21. Det er Gunnar Sørlie og Geir Wattenberg. Hytteeierne er velkommene. Mvh Rolf Kenneth» Videreformidlet fra Styret i RHBF....
Les innlegg

Dommen fra Jordskifteretten er rettskraftig

Styret i RHBF har mottatt telefon og e-post fra Jordskifteretten Nedre Telemark om at dommen om Veilag Søndre Rogn er rettskraftig. Dokumentet ble tinglyst i Statens Kartverk 23. mai 2023. Jordskifteretten vil sende ut rettskraftig dom til alle parter i saken i løpet av nær framtid. Styret i hytteeierforeningen vil ut i fra dette fortsette […]...
Les innlegg

Veilag Rognstranda og Jordskifteretten

Aktuell informasjon er sendt fra Jordskifteretten til alle parter i posten i slutten av januar, forkynnelsen krever at alle som har mottatt dette, sender svaret i den frankerte konvolutten som fulgte med. I kontakt med Jordskifteretten er vi informert om det er en god del parter som ikke har gjort dette, det er nå sendt […]...
Les innlegg

Informasjon om Jordskifterettens kjennelse

Følgende informasjon er tidligere sendt alle medlemmer i RHBF via e-post: Til alle medlemmer i RHBF Vi er mange som har ventet lenge på avgjørelsen i veilagssaken, det er over fire år siden styret startet prosessen. Styret er glad for at det nå endelig foreligger en kjennelse i saken. Denne er gjort kjent i brev […]...
Les innlegg