Forfatter: Odd-Arne Lorentsen

Ny styreleder i RHBF er valgt!

På generalforsamlingen i juli ble det gjort følgende vedtak da det skulle velges ny styreleder: Odd-Ame Lorentsen fungerer som leder til kandidat NN bestemmer seg høsten 2022 og om vedkommende trekker seg fortsetter han til neste år. Etter samtaler mellom Lorentsen og kandidaten, Inger-Susanne Bømark Lunde, har Lunde sagt seg villig til å stille som […]...
Les innlegg

Protokoll fra generalforsamling 2022

Protokollen fra generalforsamlingen som ble avhold 9. juli er nå underskrevet og ligger vedlagt. Generalforsamling/årsmøte RHBF i Langesund Kino09.07.22 kl. 10:00Dagsorden:1 .Konstituering av årsmøtet og godkjenning av dagsorden Årsberetning med særlig fokus på•Nye medlemmer av Foreningen• Hjemmeside• Status nytt vei lag• Internett•Bryggegruppa ^• Badetrapper på Varpet• Campingplassens utbyggingsplaner Gjennomgang av regnskap og godkjenning•Fremlegging av regnskap• […]...
Les innlegg

Valg av ny styreleder

Til medlemmer av Rognsfjorden hytte- og båteierforening (RHBF). På generalforsamlingen som ble avholdt 9. juli i år ble det ikke valgt ny styreleder for RHBF. På møtet ble det opplyst om at valgkomiteen hadde en kandidat, som trengte litt mer tid til å bestemme seg for om vedkommende ønsket å stille til ledervervet. Generalforsamlingen vedtok […]...
Les innlegg

Påskehilsen 2022

God påske! Påsken er på hell, og mange har trolig hat noen fine dager ved Rognsfjorden. Det er bra! Jeg tenkte å benytte anledningen til å gi noen orienteringer fra styret i RHBF. VeilagssakenSom dere vet, holder Jordskifteretten fortsatt på med Veilagssaken. Det har ikke kommet noen nye opplysninger etter jul, men vi håper det […]...
Les innlegg

Fiber fra Homenet – Status

Styret har forespurt Homenet sin representant om status vedrørende utbygging av Fiber på Rognstranda, Varpet og i Ormvika. Spørsmål og svar er listet opp under. Spørsmål: Kan du gi oss en status vedrørende utbyggingen i vårt område (Rognstranda, Varpet og Ormvika)? Svar fra Homenet: Vi er i siste salgs fase nå og prøver å nå […]...
Les innlegg

Vintervedlikehold veiene

På siste møte i Jordskifteretten i november kom det fram at grunneier Lønneberg ikke ønsket å gjennomføre brøyting på veiene i vinter. Etableringen av veilaget har tatt mye lengre tid enn partene hadde forutsett og inntil veilaget formelt er etablert, har styret i RHBF blitt enige om å påta seg oppgaven med brøyting og eventuell […]...
Les innlegg

Generalforsamling/årsmøte RHBF Rognstranda Parkeringsplass 10.07.21

Dagsorden Konstituering av årsmøtet og godkjenning av dagsorden  Smittevernregler for i dag 3.    Årsberetning med særlig fokus på        • Campingplassens utbyggingsplaner        • Utmeldelse av Foreningen        • Opprettelse av hjemmeside        • Kjøp av hyttetomter        • Opprettelse veilag        • Internett        • Bryggegruppa        • Badetrapp på Varpet 4. Muligheter for […]...
Les innlegg

Jordskifteretten – opprettelse av veilag

Endelig er jordskifteretten klar for å behandle veilaget som ble behandlet for snart 2 år siden. Der ble det vedtatt at det var grunnlag for opprettelsen, men først nå har de ferdigbehandlet saken og er klare for å presentere resultatene. (De har forklart et med kompleks sak og Corona.) Rettsmøtet i Jordskifteretten finner sted torsdag […]...
Les innlegg

Tilgang på internett ved Rognsfjorden

På årsmøtet i år ble det mye snakk om internettilgang og tildels dårlig 4G-tilgang i området. Både Telenor og HomeNet ønsker å etablere fiber dersom interessen er stor nok.Styret ønsker å forholde seg nøytal til hvem man bør inngå kontrakt med, men anbefaler alle som ønsker det å tegne abonnement med en eller begge (forklart […]...
Les innlegg

Havnelov for flytebrygge tilhørende Rognstranda hytte og båteierforening

Vedtatt av styret 25.05-2014 Vedtatt av generalforsamling 12.07-2014       Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser § 1 Formålet er å forvalte felles bryggeanlegg. Formålet med loven er å sikre flest mulig medlemmer av Rognstranda Hytte- og båteierforening får tilgang til båtplass, samt å sikre at brukere av området blir minst mulig skadelidende av flytebrygga og dennes bruk. […]...
Les innlegg