Forfatter: Per Arne Lier Olsen

Referat Styremøte Rognstranda Veglag

Styret i Rognstranda veglag har hatt sitt første ordinære styremøte. På møtet ble de ulike verv fordelt og prioriteringer for det videre arbeidet ble lagt. I vedtektene for veglaget står det at protokollene fra styremøtene skal gjøres kjent for medlemmene og det blir gjort ved å legge det ut på nettsiden her. Protokollen er signert […]...
Les innlegg

ROGNSTRANDA VEGLAG ER ETABLERT

Det skjedde på det konstituerende årsmøte 8. juli i Sentrumsgården, Langesund.Styret vil informere medlemmene via e-post og innlegg/oppslag på denne nettsiden. Så vi oppfordrer alle til å jevnlig til å sjekke siden. Vi har egen »boks» under fanene «Innlegg» og «Informasjon.» Under «Informasjon» ligger allerede vedtektene, kart over veier og parkeringsområder som omfattes av veilaget, […]...
Les innlegg