Kategori: Ukategorisert

St. Hans Feiring 23/06 kl 19:00

«Det arrangeres live musikk ved geoparken på Rognstranda i forbindelse med st.hans fredag 23/6. Det spilles fra kl 19 til 21. Det er Gunnar Sørlie og Geir Wattenberg. Hytteeierne er velkommene. Mvh Rolf Kenneth» Videreformidlet fra Styret i RHBF....
Les innlegg

Dommen fra Jordskifteretten er rettskraftig

Styret i RHBF har mottatt telefon og e-post fra Jordskifteretten Nedre Telemark om at dommen om Veilag Søndre Rogn er rettskraftig. Dokumentet ble tinglyst i Statens Kartverk 23. mai 2023. Jordskifteretten vil sende ut rettskraftig dom til alle parter i saken i løpet av nær framtid. Styret i hytteeierforeningen vil ut i fra dette fortsette […]...
Les innlegg

Veilag Rognstranda og Jordskifteretten

Aktuell informasjon er sendt fra Jordskifteretten til alle parter i posten i slutten av januar, forkynnelsen krever at alle som har mottatt dette, sender svaret i den frankerte konvolutten som fulgte med. I kontakt med Jordskifteretten er vi informert om det er en god del parter som ikke har gjort dette, det er nå sendt […]...
Les innlegg

Informasjon om Jordskifterettens kjennelse

Følgende informasjon er tidligere sendt alle medlemmer i RHBF via e-post: Til alle medlemmer i RHBF Vi er mange som har ventet lenge på avgjørelsen i veilagssaken, det er over fire år siden styret startet prosessen. Styret er glad for at det nå endelig foreligger en kjennelse i saken. Denne er gjort kjent i brev […]...
Les innlegg

Veiene Rognstranda – Vintervedlikehold 2023

På møte i Jordskifteretten november 2021 kom det fram at grunneier Lønneberg ikke ønsket å gjennomføre brøyting på veiene i påvente av etablering av veilaget. Etableringen av veilaget har dradd ut og tatt mye lengre tid enn partene hadde forutsett og inntil veilaget formelt er etablert, har styret i RHBF vedtatt å påta seg oppgaven […]...
Les innlegg

Valg av ny styreleder

Til medlemmer av Rognsfjorden hytte- og båteierforening (RHBF). På generalforsamlingen som ble avholdt 9. juli i år ble det ikke valgt ny styreleder for RHBF. På møtet ble det opplyst om at valgkomiteen hadde en kandidat, som trengte litt mer tid til å bestemme seg for om vedkommende ønsket å stille til ledervervet. Generalforsamlingen vedtok […]...
Les innlegg

Påskehilsen 2022

God påske! Påsken er på hell, og mange har trolig hat noen fine dager ved Rognsfjorden. Det er bra! Jeg tenkte å benytte anledningen til å gi noen orienteringer fra styret i RHBF. VeilagssakenSom dere vet, holder Jordskifteretten fortsatt på med Veilagssaken. Det har ikke kommet noen nye opplysninger etter jul, men vi håper det […]...
Les innlegg