Veilag Rognstranda og Jordskifteretten

Aktuell informasjon er sendt fra Jordskifteretten til alle parter i posten i slutten av januar, forkynnelsen krever at alle som har mottatt dette, sender svaret i den frankerte konvolutten som fulgte med. I kontakt med Jordskifteretten er vi informert om det er en god del parter som ikke har gjort dette, det er nå sendt […]...
Les innlegg

Informasjon om Jordskifterettens kjennelse

Følgende informasjon er tidligere sendt alle medlemmer i RHBF via e-post: Til alle medlemmer i RHBF Vi er mange som har ventet lenge på avgjørelsen i veilagssaken, det er over fire år siden styret startet prosessen. Styret er glad for at det nå endelig foreligger en kjennelse i saken. Denne er gjort kjent i brev […]...
Les innlegg

Veiene Rognstranda – Vintervedlikehold 2023

På møte i Jordskifteretten november 2021 kom det fram at grunneier Lønneberg ikke ønsket å gjennomføre brøyting på veiene i påvente av etablering av veilaget. Etableringen av veilaget har dradd ut og tatt mye lengre tid enn partene hadde forutsett og inntil veilaget formelt er etablert, har styret i RHBF vedtatt å påta seg oppgaven […]...
Les innlegg

Ny styreleder i RHBF er valgt!

På generalforsamlingen i juli ble det gjort følgende vedtak da det skulle velges ny styreleder: Odd-Ame Lorentsen fungerer som leder til kandidat NN bestemmer seg høsten 2022 og om vedkommende trekker seg fortsetter han til neste år. Etter samtaler mellom Lorentsen og kandidaten, Inger-Susanne Bømark Lunde, har Lunde sagt seg villig til å stille som […]...
Les innlegg

Protokoll fra generalforsamling 2022

Protokollen fra generalforsamlingen som ble avhold 9. juli er nå underskrevet og ligger vedlagt. Generalforsamling/årsmøte RHBF i Langesund Kino09.07.22 kl. 10:00Dagsorden:1 .Konstituering av årsmøtet og godkjenning av dagsorden Årsberetning med særlig fokus på•Nye medlemmer av Foreningen• Hjemmeside• Status nytt vei lag• Internett•Bryggegruppa ^• Badetrapper på Varpet• Campingplassens utbyggingsplaner Gjennomgang av regnskap og godkjenning•Fremlegging av regnskap• […]...
Les innlegg

Valg av ny styreleder

Til medlemmer av Rognsfjorden hytte- og båteierforening (RHBF). På generalforsamlingen som ble avholdt 9. juli i år ble det ikke valgt ny styreleder for RHBF. På møtet ble det opplyst om at valgkomiteen hadde en kandidat, som trengte litt mer tid til å bestemme seg for om vedkommende ønsket å stille til ledervervet. Generalforsamlingen vedtok […]...
Les innlegg

Oppdaterte vedtekter for flytebrygga

Vedtekter for flytebrygge tilhørende Rognsfjorden Hytte- og BåteierforeningVedtatt av styret 25.05-2014 Vedtatt av generalforsamling 12.07-2014, Oppdatert av RHBF singeneralforsamling 09.07-2022 Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser§ 1 Formålet er å forvalte felles bryggeanlegg. Formålet med loven er å sikre flest mulig medlemmer av Rognsfjorden Hytte- og Båteierforening får tilgang til båtplass, samt å sikre at brukere av […]...
Les innlegg

Påskehilsen 2022

God påske! Påsken er på hell, og mange har trolig hat noen fine dager ved Rognsfjorden. Det er bra! Jeg tenkte å benytte anledningen til å gi noen orienteringer fra styret i RHBF. VeilagssakenSom dere vet, holder Jordskifteretten fortsatt på med Veilagssaken. Det har ikke kommet noen nye opplysninger etter jul, men vi håper det […]...
Les innlegg

Fiber fra Homenet – Status

Styret har forespurt Homenet sin representant om status vedrørende utbygging av Fiber på Rognstranda, Varpet og i Ormvika. Spørsmål og svar er listet opp under. Spørsmål: Kan du gi oss en status vedrørende utbyggingen i vårt område (Rognstranda, Varpet og Ormvika)? Svar fra Homenet: Vi er i siste salgs fase nå og prøver å nå […]...
Les innlegg