Oppdaterte vedtekter for flytebrygga

Vedtekter for flytebrygge tilhørende Rognsfjorden Hytte- og BåteierforeningVedtatt av styret 25.05-2014 Vedtatt av generalforsamling 12.07-2014, Oppdatert av RHBF singeneralforsamling 09.07-2022 Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser§ 1 Formålet er å forvalte felles bryggeanlegg. Formålet med loven er å sikre flest mulig medlemmer av Rognsfjorden Hytte- og Båteierforening får tilgang til båtplass, samt å sikre at brukere av […]...
Les innlegg

Påskehilsen 2022

God påske! Påsken er på hell, og mange har trolig hat noen fine dager ved Rognsfjorden. Det er bra! Jeg tenkte å benytte anledningen til å gi noen orienteringer fra styret i RHBF. VeilagssakenSom dere vet, holder Jordskifteretten fortsatt på med Veilagssaken. Det har ikke kommet noen nye opplysninger etter jul, men vi håper det […]...
Les innlegg

Fiber fra Homenet – Status

Styret har forespurt Homenet sin representant om status vedrørende utbygging av Fiber på Rognstranda, Varpet og i Ormvika. Spørsmål og svar er listet opp under. Spørsmål: Kan du gi oss en status vedrørende utbyggingen i vårt område (Rognstranda, Varpet og Ormvika)? Svar fra Homenet: Vi er i siste salgs fase nå og prøver å nå […]...
Les innlegg

Vintervedlikehold veiene

På siste møte i Jordskifteretten i november kom det fram at grunneier Lønneberg ikke ønsket å gjennomføre brøyting på veiene i vinter. Etableringen av veilaget har tatt mye lengre tid enn partene hadde forutsett og inntil veilaget formelt er etablert, har styret i RHBF blitt enige om å påta seg oppgaven med brøyting og eventuell […]...
Les innlegg

Generalforsamling/årsmøte RHBF Rognstranda Parkeringsplass 10.07.21

Dagsorden Konstituering av årsmøtet og godkjenning av dagsorden  Smittevernregler for i dag 3.    Årsberetning med særlig fokus på        • Campingplassens utbyggingsplaner        • Utmeldelse av Foreningen        • Opprettelse av hjemmeside        • Kjøp av hyttetomter        • Opprettelse veilag        • Internett        • Bryggegruppa        • Badetrapp på Varpet 4. Muligheter for […]...
Les innlegg

Jordskifteretten – opprettelse av veilag

Endelig er jordskifteretten klar for å behandle veilaget som ble behandlet for snart 2 år siden. Der ble det vedtatt at det var grunnlag for opprettelsen, men først nå har de ferdigbehandlet saken og er klare for å presentere resultatene. (De har forklart et med kompleks sak og Corona.) Rettsmøtet i Jordskifteretten finner sted torsdag […]...
Les innlegg

Tilgang på internett ved Rognsfjorden

På årsmøtet i år ble det mye snakk om internettilgang og tildels dårlig 4G-tilgang i området. Både Telenor og HomeNet ønsker å etablere fiber dersom interessen er stor nok.Styret ønsker å forholde seg nøytal til hvem man bør inngå kontrakt med, men anbefaler alle som ønsker det å tegne abonnement med en eller begge (forklart […]...
Les innlegg

Gamle bilder av Rognstranda fra 1969

Bildene under er tatt av Jacob «Jac» Reidar Brun (1921-1995). Han var en norsk fotograf og var medlem av Oslo Kameraklubb fra 1938. Fra 1953 jobbet han som fotograf og daglig leder i bildebyrået Mittet & Co.  I forbindelse med jobben har han tatt en stor mengde foto fra hele Norge, foto som senere ble […]...
Les innlegg

Gamle Eksemplarer av Rognebladet er Arkivert

Gamle eksemplarer av Rognebladet, hytteforeningens eget medlemsblad, kan lastes ned ved å trykke på knappen under. Jeg har ikke fått tak i alle eksemplarene, men jeg har lagt ut de jeg har fått tak i. Hvis det er noen som har et eksemplar som ikke finnes her, gjerne ta kontakt....
Les innlegg

Havnelov for flytebrygge tilhørende Rognstranda hytte og båteierforening

Vedtatt av styret 25.05-2014 Vedtatt av generalforsamling 12.07-2014       Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser § 1 Formålet er å forvalte felles bryggeanlegg. Formålet med loven er å sikre flest mulig medlemmer av Rognstranda Hytte- og båteierforening får tilgang til båtplass, samt å sikre at brukere av området blir minst mulig skadelidende av flytebrygga og dennes bruk. […]...
Les innlegg