Personvernerklæring

Personvernerklæring for Rognsfjorden Hytte- og båteierforening

1. Behandlingsansvarlig

Odd-Arne Lorentsen er på vegne av Rognsfjorden Hytte- og båteierforening behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og passord

3. Formål med behandlingen

Vi benytter opplysningene for å bedre kunne administrere ditt medlemskap i Rognsfjorden Hytte- og Båteierforening og får å kunne gi deg nyheter og annen informasjon på e-post.

4. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service.

5. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

6. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

7. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresse:
viktormyrland@gmail.com