Rognsfjorden Veilag (RVL)

Formål

Veglaget skal sørge for å opprettholde standarden på vegen ved vedlikehold og utbedring samt sørge for vinterdrift av vegen.

Vegen skal tjene medeiernes interesser som adkomst til eiendommene.

Vedtekter

Rognsfjorden-Veilag-Vedtekter-oppdatert-arsmote-25.11.23

Protokoll konstituerende årsmøte

Rognstranda-Veglag-Protokoll-konstituerende-arsmote-8.-juli-2023

Kart over Veilagets veier og parkeringsområder

P67-P68

Styret

Oppdatert 17.07.2023

Styreleder
Per Arne Lier Olsen
Epost: Opal01@online.no
Mobil: 41632590

Styremedlemmer:
Jan Vidar Myrland
Øystein Botillen
Odd-Arne Lorentsen
Knut Mathias Aas

Varamedlemmer:
Marie Karlsen
Jan Erik Thune

Valgnemnd:
Tone Staxrud
Ole Jørgen Johansen