Hvordan skrive innlegg

På denne hjemmesiden kan hvem som helst lage seg en bruker og skrive et innlegg. Alle innlegg blir sendt til en administrator for godkjenning før den publiseres.

Ved å trykke på knappen Nytt Innlegg over vil du starte å skrive på et nytt innlegg.

Vilkår for innlegg

Alle innlegg må:

  • ha en ryddig struktur
  • ikke være for lange
  • ikke være rettet direkte mot enkeltpersoner
  • ikke rette hat
  • ikke være injurierende eller sutrende
  • være skrevet med sunn fornuft

Administrasjonen forbeholder seg retten til å endre på innholdet eller nekte publisering hvis innlegget ikke tilfredsstiller disse kravene.

Når du har skrevet ferdig innlegget:

Trykk på tannhjulet til høyre for å få frem innstillingene, velg Innlegg og bla ned til Kategorier. Her kan du velge en eller flere kategorier som innlegget skal være under.

Gjerne ha med et fremhevet bilde på innlegget. Dette er bildet som vises ved siden av innlegget når man trykker seg inn på innlegget. Ved å bla lenger ned på innstillingene finner du der du kan laste opp et fremhevet bilde.

Ved å bla ned til Diskusjon kan du selv bestemme om kommentarer skal være tillatt på innlegget.

Om du vil stoppe å skrive og fortsette senere, kan du lagre innlegget som en kladd. Der er kun du som har tilgang til kladden. Ved å trykke på Mine Innlegg øverst på denne siden kan du fortsette på kladdene dine.

Når du sier deg ferdig med innlegget trykker du på Publiser og deretter Send til godkjenning. Da vil innlegget bli sendt til godkjenning hos en administrator.

Om administrasjonen på nettstedet mener at det er god grunn til å gjøre endringer på innlegget eller slette innlegget helt, kan administrasjonen gjøre det.