Styret har forespurt Homenet sin representant om status vedrørende utbygging av Fiber på Rognstranda, Varpet og i Ormvika. Spørsmål og svar er listet opp under. Spørsmål: Kan du gi oss en status vedrørende utbyggingen i vårt område (Rognstranda, Varpet og Ormvika)? Svar fra Homenet: Vi er i siste salgs fase nå og prøver å nå […]...